คุณเบลลา กัลโยส นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวติมอร์ตะวันออก
เราจะแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณเบลลา กัลโยส ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของติมอร์ตะวันออก และปัจจุบันเธอเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เธอได้สร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อคนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เช่น สมาชิกของชุมชน LGBTQI และตอนนี้เธอก็ทำงานอย่างหนักไม่ใช่แค่การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างสังคมที่แข็งแรงและมั่นคงอีกด้วย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565)
คุณเบลลา กัลโยส นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวติมอร์ตะวันออก