คุณแจ็ค ซิม ผู้ก่อตั้ง WTO หรือองค์การสุขาโลก เจ้าของฉายา Mr. Toilet
กล่าวกันว่าผู้คนราว 2,000 ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงห้องสุขาที่สะอาดและเหมาะสมได้ การขาดแคลนห้องน้ำในประเทศกำลังพัฒนาก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ และน้ำที่ปนเปื้อนก็ไหลออกไป หรือแม้กระทั่งนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อผู้หญิง คุณแจ็ค ซิม ชาวสิงคโปร์ผู้ก่อตั้งองค์การสุขาโลกพยายามจัดการกับประเด็นด้านสาธารณสุขเหล่านี้ เราจะไปพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความพยายามที่จะท้าทายข้อต้องห้ามทั้งหลาย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564)
คุณแจ็ค ซิม ผู้ก่อตั้ง WTO หรือองค์การสุขาโลก เจ้าของฉายา Mr. Toilet