คุณยูการิ ทันเกนา-ซูซูกิ ประธาน "มูลนิธิการเจรจาเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย"
คุณยูการิ ทันเกนา-ซูซูกิ ประธานมูลนิธิการเจรจาเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เป็นผู้นำกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ที่ช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจจากสงครามผ่านการเจรจา เธอทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้คนและส่งเสริมการปรองดองได้อย่างไร เราจะไปติดตามความพยายามตลอด 20 ปีของเธอ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
คุณยูการิ ทันเกนา-ซูซูกิ ประธาน "มูลนิธิการเจรจาเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย"