โดมินิก เชน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
โดมินิก เชน นักวิจัยระดับแถวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสุขภาวะศึกษา ได้พูดคุยกับเราว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารดิจิทัลเพื่อทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขได้อย่างไร (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564)
โดมินิก เชน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล