Direct Talk

Direct Talk

นำเสนอบทสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและแรงผลักดันของบรรดาผู้นำ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ศิลปิน และเจ้าของกิจการ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรา

>>>สามารถรับชมรายการนี้ผ่านวิดีโอออนดีมานด์ได้ด้วย<<<