17 พยางค์ที่เชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียว ไฮกุในช่วงการระบาดใหญ่
ไฮกุซึ่งเป็นบทกวีแบบสั้นที่มี 17 พยางค์กำลังก้องกังวานไปทั่วโลก ในปี 2564 มีความพยายามที่จะแบ่งปันความคิดผ่านบทกวีไฮกุเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา ภายใต้หัวข้อ “ชีวิต” ในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง ภัยพิบัติ และการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เช่นนี้ ผู้คนมีความคิดแบบใด เราจะแนะนำบทกวีไฮกุจากหลายประเทศ ร่วมกับคุณมายูซูมิ มาโดกะ นักประพันธ์ไฮกุ ซึ่งเป็นผู้จัดงานอ่านไฮกุออนไลน์ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)
คุณมายูซูมิ มาโดกะ นักประพันธ์ไฮกุ ได้เชิญผู้ที่ชื่นชอบบทกวีไฮกุจากทั่วโลกให้ส่งไฮกุของพวกเขาเข้ามา โดยมีไฮกุกว่า 1,000 บทจาก 36 ประเทศที่ส่งมาร่วมโครงการนี้
The World Online Kukai ซึ่งเป็นงานอ่านไฮกุออนไลน์จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี 2564
ผู้คนจากหลายประเทศแต่งไฮกุโดยใช้ภาษาของตน NHK WORLD-JAPAN ได้ร่วมมือกับโครงการของคุณมายูซูมิด้วยการขอให้ผู้ฟังวิทยุส่งไฮกุเข้ามา