ชายชาวอัฟกานิสถานที่พยายามช่วยเหลือบ้านเกิดจากญี่ปุ่น
อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับวิกฤติด้านมนุษยธรรมอย่างหนักหน่วงหลังจากทาลีบันเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2564 คุณบาบูริ แอชราฟ ผู้เกิดที่อัฟกานิสถาน จำหน่ายผลไม้แห้งในญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศบ้านเกิดของตนเอง โดยผลไม้แห้งถือเป็นของขึ้นชื่อของอัฟกานิสถาน เราไปติดตามความพยายามของคุณแอชราฟเพื่อให้ความช่วยเหลือของเขายังดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางปัญหาเรื่องการขนส่งที่หยุดชะงัก (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565)
คุณบาบูริ แอชราฟจำหน่ายผลไม้แห้งที่ผลิตในอัฟกานิสถานที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชิบะ
ผลไม้แห้งดังกล่าวได้แก่ แอปริคอท มะเดื่อ และลูกเกด รวมถึงผลไม้แห้งอื่น ๆ ที่ปลอดยาฆ่าแมลง ผลไม้เหล่านี้ตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 40 วัน
นี่คือองุ่นที่เก็บได้มา คุณบาบูริทำการค้าที่เป็นธรรมกับเกษตรกรสัญญาจ้าง 34 ราย
พรมแดนของอัฟกานิสถานที่ติดกับปากีสถานซึ่งเป็นเส้นทางการส่งออกถูกปิดไป ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ติดค้างอยู่ที่นั่นจำนวนมาก