ความฝันที่โลกเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราจะพาไปพบกับคุณโอกามูระ อัลเบิร์ต เจ้าของกิจการผู้เกิดที่เปรู จากประสบการณ์ชีวิตอันโดดเด่นซึ่งรวมถึงการทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาคกรุงโตเกียว ทำให้เขาปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติในญี่ปุ่น เขาก่อตั้งบริษัทที่ช่วยชาวต่างชาติที่ประสบขั้นตอนยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เช่น การยื่นขอวีซ่า เป้าหมายระยะยาวของเขาก็คือการเสริมความเข้มแข็งของสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตาม
คุณโอกามูระ อัลเบิร์ต CEO ของ one visa
เนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่คุณโอกามูระตั้งขึ้นในกัมพูชานั้นต้องปิดไป
คุณโอกามูระกำลังเตรียมระบบใหม่โดยคาดหวังว่าจะนำมาใช้หลังวิกฤติโควิด-19 สิ้นสุดลง