ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ครั้งนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่คุณฮารูน กูเรชีจากปากีสถานได้ดำเนินการมา 30 ปี เขาเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการของหนึ่งในมัสยิดหลายแห่งของกรุงโตเกียว เขามอบความช่วยเหลือให้แก่คนไร้บ้านและคนยากจนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตาม โดยรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ด้วย แนวคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจของเขาทำให้กลุ่มคนหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นประทับใจ อะไรคือแรงบันดาลใจของเขา
คุณฮารูน กูเรชี วัย 55 ปี ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว
มัสยิดโอตสึกะในกรุงโตเกียวคือศูนย์กลางที่ชาวมุสลิมมาให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเริ่มโครงการอาหารร่วมกับคุณฮารูน
บริจาคอาหาร