ขอพรจากว่าว
เราตอบคำถามจากผู้ชมท่านหนึ่งในปากีสถานที่ต้องการทราบเกี่ยวกับว่าวในญี่ปุ่น คุณบิลาล ข่าน ผู้รายงานของเราซึ่งเป็นผู้ประกาศจากภาคภาษาอูรดู ได้ไปเยือนจังหวัดนีงาตะซึ่งมีการแข่งขันว่าวครั้งใหญ่ที่นี่ เขาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของว่าวขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีประวัติศาสตร์ 300 ปี และได้ไปพบช่างฝีมือผู้ทำว่าวโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564)
คุณบิลาล ข่าน
คุณนางาซาวะ โทชิอากิเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ของว่าว
ว่าวยักษ์ชิโรเนะ
คุณซูโด เคนอิจิ หัวหน้าร้านว่าวแห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมา 174 ปี