มุ่งหวังการอยู่ร่วมกันกับพลาสติก
ขยะพลาสติกเป็นปัญหาทั่วโลกและญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก คุณอนาสตาเซีย โมนาโควา ผู้ประกาศจากภาคภาษารัสเซียรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองคามากูระ ซึ่งมีนโยบาย "ขยะพลาสติกเป็นศูนย์" รวมถึงนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564)
คุณอนาสตาเซีย โมนาโควา ผู้ประกาศจากภาคภาษารัสเซีย
การแยกขยะพลาสติกด้วยมือที่โรงงานกำจัดขยะในเมืองคามากูระ
ศาสตราจารย์อิวาตะ ทาดาฮิซะ นักวิจัยแนวหน้าด้านพลาสติกชีวภาพ
ขยะพลาสติกบนชายหาด