สีสันหลากวัฒนธรรม

สีสันหลากวัฒนธรรม

รายการนี้จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการแบ่งปันข้อมูลเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

>>>สามารถรับชมรายการนี้ผ่านวิดีโอออนดีมานด์ได้ด้วย<<<