องุ่นไชน์มัสกัต...อัญมณีทอประกาย
ครั้งนี้เราจะพาไปเยือนเมืองมิโตโยะในจังหวัดคางาวะ เพื่อพบกับคุณเจโรม รุปป์ ชาวฝรั่งเศส ผู้ปลูกองุ่นไชน์มัสกัต องุ่นสายพันธุ์พรีเมียมที่ถือกำเนิดในญี่ปุ่น การปลูกองุ่นที่มีราคาสูงนี้เป็นงานที่ต้องทุ่มเทความพยายามสูงมาก หลังจากผ่านการฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญ คุณเจโรมก็สามารถเก็บองุ่นครั้งแรกได้ในที่สุด แต่องุ่นบางลูกก็เสียไปบ้างจากไต้ฝุ่น เขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บผลผลิตครั้งต่อไปได้อย่างไร ไปติดตามกัน
คุณเจโรม รุปป์ ชาวฝรั่งเศส เริ่มปลูกองุ่นเมื่อ 5 ปีก่อน เมื่อปี 2564 เขาเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรก
คุณเจโรมเรียนรู้การปลูกองุ่นจากคุณยาโนะ ยาซูเอะ ผู้คอยให้คำชี้แนะแก่คุณเจโรม
ครอบครัวของคุณเจโรมเปิดร้านขนมอยู่ในเมืองนี้ เมื่อฤดูเก็บผลผลิตใกล้เข้ามา คุณเจโรมแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย
เมืองนี้ขาดแรงงานหนุ่มสาวและเกษตรกรก็มีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณเจโรมจึงช่วยเหลืองานที่ต้องใช้แรงกาย