โรงอาหารติดล้อของคุณโทนีเพื่อเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เราจะพาไปพบกับคุณโทนี จัสติส ชาวกานา ซึ่งดำเนินงาน "โรงอาหารเพื่อเด็ก" เพื่อให้เด็กจากครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการเงินหรือเด็กจากครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวในจังหวัดคานางาวะได้มีอาหารทาน เขาต้องการทำโครงการนี้ต่อไปท่ามกลางการระบาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจใช้รถฟู้ดทรัค เขาเปลี่ยนรถคันนี้ให้กลายเป็นโรงอาหารกลางแจ้งเคลื่อนที่ได้ เราไปดูคุณโทนีเตรียมการเพื่อใช้งานครัวติดล้อคันนี้ในกรุงโตเกียวกัน
ฟู้ดทรัคของคุณโทนี จัสติส ออกวิ่งบนถนน
คุณโทนีกำลังเตรียมซุปมะเขือเทศแบบใสสไตล์แอฟริกาในฟู้ดทรัคของเขา เพื่อเปิดเป็นโรงอาหารกลางแจ้งสำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
คุณโทนี จัสติส จากกานา