ใช้ชีวิตร่วมกับป่าและภูเขา
ที่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์เหนือในจังหวัดนางาโนะคือที่ตั้งของเมืองมัตสึโมโตะ คุณลามะ แกลู ผู้เกิดที่เนปาลและมีเชื้อสายมาจากชาวเขาเผ่าเชอร์ปาแห่งทิเบต ทำงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภูเขาในเมืองนี้ เขาใช้ความชำนาญที่สั่งสมมาเมื่อครั้งทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวภูเขาตอนอยู่ที่บ้านเกิด มาปรับใช้ในเทคนิคโค่นต้นไม้แบบพิเศษที่เขาพัฒนาขึ้นมาเอง เราจะไปติดตามการทำงานในแต่ละวันของเขากัน (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564)
คุณลามะผู้เกิดที่เนปาลคือไกด์ปีนเขาผู้มากประสบการณ์ เขาเคยนำคณะปีนเขาพิชิตยอดเขาสูง 8,000 เมตรมาแล้ว 4 ครั้ง
จังหวัดนางาโนะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหนอนต้นสนมากที่สุดในญี่ปุ่น คุณลามะจึงโค่นต้นสนที่ตายแล้วเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนนี้
คุณลามะเริ่มด้วยการตัดกิ่งก้านที่แผ่ออกไปของต้นไม้ แล้วค่อย ๆ ตัดบริเวณลำต้นเป็นส่วน ๆ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดกับต้นไม้รอบ ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด
คุณลามะอาศัยอยู่กับคุณมาริโกะ ภรรยาของเขา และลูกชาย 2 คน