มอบคมมีดใหม่ให้แก่มีดญี่ปุ่น
การตีดาบที่สืบทอดฝีมือกันมาในญี่ปุ่นได้ช่วยพัฒนาทักษะการผลิตมีดทำครัวในปัจจุบัน มีดชนิดต่าง ๆ จำนวนมากผลิตขึ้นมาให้สอดรับกับอาหารแต่ละประเภท สิ่งนี้ช่วยเสริมคุณภาพและความงามของอาหารญี่ปุ่น คุณบียอร์น ไฮแบร์กจากแคนาดาคือผู้ที่มีส่วนในการส่งเสริมมีดญี่ปุ่น เขามีกิจการร้านมีดของตัวเองในญี่ปุ่น เราไปติดตามความพยายามของคุณบียอร์นที่จะทำให้งานฝีมือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของญี่ปุ่นนั้นแหลมคมยิ่งขึ้น
คุณบียอร์นหลงใหลในมีดทำครัวของญี่ปุ่น เขาได้รับการฝึกฝนที่โรงงานผลิตมีดแห่งหนึ่งก่อนเปิดร้านของตัวเองเมื่อปี 2554 ร้านนี้จำหน่ายมีดทำครัวจากทั่วญี่ปุ่น
การทำมีดญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะดั้งเดิม คมมีดที่ลับจนคมกริบทำให้การตัดนั้นเรียบสมบูรณ์
คุณบียอร์นมองว่าตัวเขาเองเป็น "ที่ปรึกษาเรื่องมีด" ผู้ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตมีดกับลูกค้า เขาพยายามที่จะบอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ช่างฝีมือได้รับทราบ
คุณบียอร์นไปเยือนเมืองเซกิในจังหวัดกิฟุ เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตมีดชั้นเยี่ยม เขาได้ขอให้คุณโคบายาชิ ฮิโรกิ ช่างฝีมือดาวรุ่งทำมีดใหม่ขึ้นมา มีดของคุณโคบายาชินั้นเป็นมีดเล่มโปรดของเหล่าสุดยอดเชฟ