ความเป็นเลิศของนิฮนชุเริ่มต้นจากข้าว
บริเวณริมฝั่งตอนเหนือของทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้น มีการทำนิฮนชุหรือกะแช่ญี่ปุ่นกันมาแต่โบราณโดยใช้น้ำใสสะอาดจากใต้ดินและข้าวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ในตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของคุณเอนรีโก กูปรี ชาวอิตาลีผู้ทุ่มเทให้กับการทำนิฮนชุที่โรงงานทำนิฮนชุที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 400 ปีก่อน
คุณเอนรีโก กูปรีเข้าสู่โลกของการทำนิฮนชุเมื่อ 3 ปีก่อน เขาเรียกนิฮนชุว่าเป็น "เครื่องดื่มที่สัมผัสเข้าไปถึงหัวใจและจิตวิญญาณ"
คุณเอนรีโกกำลังอยู่ระหว่างการฝึกซาวข้าวสารซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการทำนิฮนชุ การทำความเข้าใจข้าวสารคือพื้นฐานของการทำนิฮนชุ ระยะเวลาที่ปล่อยให้ข้าวสารดูดซับน้ำนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของอากาศหรือพันธุ์ของข้าว
คุณเอนรีโกเข้าร่วมในขั้นตอนการเตรียมข้าวสำหรับทำนิฮนชุประจำปีนี้ มีการโรยแป้งเชื้อที่เรียกว่า “โคจิคิง” ลงไปบนข้าวนึ่งอุ่น ๆ เพื่อเพาะให้ขึ้นในห้องที่เรียกว่ามูโระ