การให้ความช่วยเหลือชาวเวียดนามที่ตกงาน
คุณเซือง ถิ ถวี่ เซืองผู้เกิดที่เวียดนามอาศัยอยู่ในเมืองนาโงยะของจังหวัดไอจิ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น เธอทุ่มเทให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมชาติซึ่งตกงานและกลายเป็นคนไร้บ้านในญี่ปุ่น เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เธอช่วยให้คนเหล่านี้ได้มีอาหารรับประทานและให้ที่พักพิงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ช่วยจัดการให้พวกเขาได้เดินทางกลับเวียดนามอย่างปลอดภัย เราจะไปดูความพยายามของคุณเซืองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ทุกข์ยาก (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)
คุณเซือง ถิ ถวี่ เซืองช่วยเพื่อนร่วมชาติชาวเวียดนามซึ่งตกงานและกลายเป็นผู้ไร้บ้าน
วัดแห่งนี้ให้ที่พักพิงแก่ชาวเวียดนามที่ต้องการความช่วยเหลือ
พระรูปหนึ่งมาส่งชาวเวียดนามที่กำลังเดินทางกลับบ้านเกิด ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณเซืองโดยเห็นใจในความพยายามของเธอ