เรื่องราวของความร่วมมือเพื่อเอาชนะโควิดไปด้วยกัน
บริษัทการค้าแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวจำหน่ายเครื่องเทศคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำเข้ามาจากอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องเทศเหล่านี้ การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะสิ้นสุดลง คุณนิทิน ฮินกาฮ์ ประธานบริษัทนี้ซึ่งมาจากอินเดีย ได้ทำงานร่วมกับพนักงานชาวญี่ปุ่นและจัดทำมาตรการมากมายเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ เราจะไปติดตามความท้าทายเหล่านี้ของเขากัน
คุณนิทิน ฮินกาฮ์ ประธานบริษัท ได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าอินเดียหลังพบว่าเพื่อนชาวอินเดียที่อาศัยในญี่ปุ่นประสบความยากลำบากในการหาวัตถุดิบอาหารอินเดีย
ในขณะที่ยอดจำหน่ายลดลงอย่างมากในช่วงของการระบาดใหญ่ คุณนิทินจึงปรึกษาพนักงานชาวญี่ปุ่นผู้มากประสบการณ์ให้แนะนำไอเดียที่จะเอาชนะใจลูกค้าชาวญี่ปุ่น
การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสสายพันธุ์เดลตาซึ่งตรวจพบครั้งแรกในอินเดีย ทำให้การนำเข้าผักจากอินเดียนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก คุณนิทินได้ตัดสินใจที่จะปลูกพริกขี้หนูเขียวในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
คุณนิทินประสบความสำเร็จในการปลูกพริกขี้หนูเขียวที่ฟาร์มแห่งหนึ่งหลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง