เชื่อมสองประเทศด้วยเต้าหู้
ที่เขตอูวะในเมืองเซโยะจังหวัดเอฮิเมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น มีร้านค้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องเต้าหู้แสนอร่อย คุณโรบิน ชาร์มา ชาวภูฏานอาศัยอยู่ที่นี่และฝึกอาชีพเป็นเกษตรกรและคนทำเต้าหู้ เราจะไปติดตามการทุ่มเททำงานหนักของคุณโรบิน ซึ่งใช้ความรักที่มีต่ออูวะและต่อภูฏานบ้านเกิดของเขาเป็นแรงผลักดัน (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564)
คุณโรบินฝึกทำเต้าหู้ที่ร้านเต้าหู้ยอดนิยมในอูวะมานานกว่า 1 ปีแล้ว เขามุ่งเรียนรู้ให้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจต่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมของภูฏาน
เต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลือง บริษัทที่คุณโรบินทำงานอยู่นี้ปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาใช้เครื่องจักรเพื่อให้เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้เร็วขึ้นและนำเมล็ดถั่วเหลืองออกจากฝักโดยอัตโนมัติ
ประธานของบริษัทที่คุณโรบินทำงานอยู่ในปัจจุบันว่าจ้างเขาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับพนักงานชาวญี่ปุ่น และจัดให้พักในที่พักราคาเหมาะสม