เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
คุณโด วาน ต่วน ชาวเวียดนามซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น คือประธานของสมาคมชาวเวียดนามแห่งเซ็นได เขาให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเวียดนามในญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาความยากลำบาก การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น มีหลายคนที่ต้องตกงาน บางคนไม่มีที่อยู่อาศัย นับตั้งแต่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน คุณต่วนก็ได้รับคำขอให้ช่วยเหลือมากกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมา (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
คุณโด วาน ต่วนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ชาวเวียดนามที่ต้องการความช่วยเหลือ
นับตั้งแต่การประกาศภาวะฉุกเฉิน คุณต่วนก็ได้เก็บสำรองอาหารไว้โดยใช้เงินส่วนตัวซื้อมา เขาพร้อมตลอดเวลาที่จะส่งอาหารเหล่านี้ไปให้ผู้ที่ต้องการ
คุณต่วนเดินทางจากเวียดนามมายังญี่ปุ่นเมื่อ 8 ปีก่อน เขาทำงานเป็นล่าม นักแปล และครูสอนภาษา
ชาวเวียดนามเรียนภาษาญี่ปุ่นจากครูอาสาสมัครที่ชั้นเรียนซึ่งคุณต่วนจัดตั้งขึ้นมา ชาวญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนคุณต่วนก็กำลังเพิ่มมากขึ้น