ที่พักอาศัยอันอบอุ่นสำหรับทุกคน
เขตชินจูกุของกรุงโตเกียวเป็นเขตที่มีจำนวนผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น คุณต๋ง เฉี่ยวเลี่ยง ซึ่งเป็นชาวจีนกำลังทุ่มเททำงานหนักเพื่อช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจ้าของที่พักซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นกับผู้เช่าซึ่งเป็นชาวต่างชาติในเขตชินจูกุ เราจะไปติดตามความพยายามของคุณต๋งอย่างใกล้ชิดเพื่อหาที่พักในญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติสามารถเรียกว่าบ้านได้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563)
คุณต๋ง เฉี่ยวเลี่ยง อาศัยในญี่ปุ่นมาเกือบ 20 ปีแล้ว เขาดำเนินงานบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ชาวต่างชาติเช่าอาศัย
ฝ่าย "สนับสนุนการใช้ชีวิต" ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติเป็นภาษาต่าง ๆ โดยคิดค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 10-20 ของค่าเช่า ลูกค้าสามารถใช้บริการนี้เพิ่มเติมจากบริการค้ำประกันได้
คุณต๋งอาศัยอยู่กับคุณไอภรรยาของเขาซึ่งมาจากเกาหลีใต้ บ้านที่พวกเขาอาศัยด้วยกันนั้นคือสถานที่สำคัญที่เขารู้สึกสบายใจ บ้านคือรากฐานของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน นี่เป็นสิ่งที่คุณต๋งเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นที่สุด