คุณอุสซูบี ซักโก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ผู้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความหลากหลายในมหาวิทยาลัย
รายการวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของคุณอุสซูบี ซักโก อธิการบดีมหาวิทยาลัยคนแรกในญี่ปุ่นที่มาจากชาติในแอฟริกา เขาอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเป็นผลจากความพยายามของคุณซักโก อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของเขาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดกว้างต่อความหลากหลาย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563)
เมื่อปี 2561 คุณอุสซูบี ซักโก ชาวมาลี สามารถเอาชนะศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 คนโดยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
คุณซักโกเดินทางมาญี่ปุ่นเมื่อปี 2534 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ด้านการวิจัยออกแบบบริเวณว่างซึ่งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คน
คุณซักโกเชื่ออย่างหนักแน่นว่าไม่มีอะไรเทียบได้กับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นี่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา