ความพยายามในการปกป้องพื้นที่ชนบทในจังหวัดโออิตะของคุณพอล คริสตี
จำนวนของชาวต่างชาติที่เลือกญี่ปุ่นเป็นถิ่นฐานแห่งใหม่มีมากสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2562 โดยมีมากกว่า 2,800,000 คน เราจะนำเสนอสีสันของชีวิตและความยากลำบากที่พวกเขาต้องเผชิญในสังคมญี่ปุ่น สำหรับตอนนี้เป็นเรื่องของชาวอังกฤษที่ดำเนินกิจการท่องเที่ยวชนบทในจังหวัดโออิตะ ซึ่งเขาพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องพื้นที่เกษตรในท้องถิ่นเอาไว้ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563)
คุณพอล คริสตีและครอบครัวของเขา คุณพอลดำเนินกิจการบริษัทท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ
หญิงคนหนึ่งขอบคุณคุณพอลที่ช่วยเธอปลูกข้าว
คุณพอลปลูกข้าวบนผืนนาที่ถูกทิ้งร้าง