ถิ่นฐานใหม่ของเรา

ถิ่นฐานใหม่ของเรา

ผู้คนจากทั่วโลกที่มาลงหลักปักฐานในญี่ปุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาและความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญในสังคมญี่ปุ่นผ่านรายการนี้

>>>สามารถรับชมรายการนี้ผ่านวิดีโอออนดีมานด์ได้ด้วย<<<