มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น: แผ่นภาพภูเขาฟูจิลงยาสีใส่กรอบผลงานของโซซูเกะ นามิกาวะ
วันนี้เราขอนำเสนอแผ่นภาพภูเขาฟูจิลงยาสี หรือ "กลัวซอนเน" ที่ทำขึ้นในศตวรรษที่ 19 "กลัวซอนเน" เป็นการลงยาที่แผ่นโลหะโดยใช้ความร้อน ผลงานสำหรับจัดแสดงที่งานเวิลด์ เอ็กซ์โป ปี 2436 ชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยโซซูเกะ นามิกาวะ ช่างลงยาสีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น ภาพของภูเขาฟูจิที่ปรากฏขึ้นมาจากกลุ่มเมฆเหมือนดั่งภาพวาดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความใฝ่ฝันอันเรืองรองของญี่ปุ่นในช่วงนั้นด้วย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562)