มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น: กิโมโนโคโซเดะลวดลายเป็ดแมนดารินกับคลื่นบนผืนผ้าซาตินไหมสีดำ
กิโมโนชุดนี้ทำขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 ช่วงนั้นเป็นยุคสมัยที่เกิดความสงบสุข คนเมืองกำลังรุ่งเรืองและแฟชั่นกิโมโนก็พัฒนาเต็มที่ถึงขีดสุด ตอนนั้นมีหนังสือรวบรวมตัวอย่างลวดลายหลากหลายสำหรับโคโซเดะได้รับการตีพิมพ์ออกมามากมาย และผู้คนใช้หนังสือเหล่านั้นเป็นแบบสำหรับเลือกเมื่อจะสั่งทำกิโมโนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตน เส้นโค้งทรงพลังของลวดลายบนกิโมโนชุดนี้คือรูปแบบพิเศษที่พบเห็นได้ทั่วไปในยุคนั้น (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563)
กิโมโนโคโซเดะลวดลายเป็ดแมนดารินกับคลื่นบนผืนผ้าซาตินไหมสีดำ