ชุมชนชาวไทยท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ปัจจุบันมีชาวต่างชาติประมาณ 2,800,000 คนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกัน อะไรคือปัญหาที่ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติในญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ รายการวันนี้จะนำเสนอความยากลำบากที่ชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นกำลังฝ่าฟันอยู่ในตอนนี้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563)
สมาชิกของชุมชนที่เรียกว่า "กลุ่มคนไทยในไซตามะ" กลุ่มนี้มีสมาชิกเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในไซตามะกว่า 100 คน โดยส่วนมากเป็นผู้หญิง
คุณสุพัตรา รัตนสุขศรีคือผู้นำของกลุ่มคนไทยในไซตามะ
คลินิกของนายแพทย์โคบายาชิดำเนินการตรวจและรักษาผู้ป่วยเป็นภาษาต่าง ๆ 6 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย เวียดนาม และตากาล็อก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า (AMDA) ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์เป็นภาษาต่าง ๆ 9 ภาษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย https://www.amdamedicalcenter.com/activities