สารจากแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งตัวเขาเองกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง
รายการวันนี้นำเสนอเรื่องราวของนายแพทย์โยเฮ โอฮาชิ แพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายวัย 56 ปีซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากการที่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคมะเร็งของเขา ที่ผ่านมาเขาได้ตรวจรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานานหลายปี เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2561 เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและได้ตัดกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ของเขาออกไป หลังจากนั้น 10 เดือน มะเร็งได้ลุกลามไปยังตับ สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการที่เป็นผู้ป่วยเสียเองนั้นคืออะไร (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563)
นายแพทย์โยเฮ โอฮาชิ แพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย