การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของชิบูยะ ตึกระฟ้าและเมืองเก่าสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่
ย่านชิบูยะในกรุงโตเกียวกำลังอยู่ระหว่างการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า 1 ครั้งในรอบ 100 ปี ตึกสูงระฟ้ากำลังผุดขึ้นทั่วสถานีรถไฟชิบูยะทำให้ทิวทัศน์เปลี่ยนไป คุณอนาสตาเซีย โมนาโควาจากภาคภาษารัสเซีย ซึ่งบอกว่าเธอชอบทิวทัศน์ของชิบูยะแบบเก่าด้วย ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพลิกโฉมครั้งใหญ่เพื่อหาคำตอบว่าส่วนที่เป็นมุมเก่า ๆ ของเมืองนั้นจะได้รับการอนุรักษ์ไว้หรือไม่ (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)
คุณอนาสตาเซีย โมนาโควารายงานจากแยกชิบูยะซึ่งเป็นที่รู้จักระดับโลก ด้านหลังของเธอทางด้านขวาคือตึก Shibuya Scramble Square สูง 47 ชั้นซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2562
ทางเดินเชื่อมตึกสูงต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นบริเวณชั้นที่ 2 เมื่อโครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ทางเชื่อมนี้จะอยู่ตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 ไปจนถึงชั้นที่ 4
ถนนการค้าชิบูยะ เซ็นเตอร์-ไก ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของสถานีรถไฟชิบูยะ มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตึกสูงระฟ้าดูล้ำสมัย ที่มุมซ้ายล่างของภาพคือคุณโทชิยูกิ โอโนะ ประธานสมาคมส่งเสริมเซ็นเตอร์-ไก
ภาพจำลองบริเวณสถานีรถไฟชิบูยะหลังจากที่โครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ประมาณปี 2570