ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม
รายการดนตรีพาเที่ยวครั้งนี้ เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญสองท่านที่คุณผู้ฟังคงคุ้นเคยกับเสียงของพวกเขา ได้แก่ คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์และคุณชานนท์ สุขุมเดชะ ผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN หลังจากที่ร่วมงานกับเรามานานหลายปี ในเดือนเมษายนนี้ ทั้งสองจะอำลาคุณผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ไปรับฟังประสบการณ์การทำงานกับ NHK รวมถึงในช่วงการระบาดใหญ่ ตลอดจนความฝันของพวกเขาที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน