ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมเพลงเพราะ ๆ กับคุณชัยรัตน์ ถมยาเช่นเคย ห้ามพลาดติดตามรับฟัง
คุณชัยรัตน์ ถมยา