ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ คุณชัยรัตน์ ถมยาและคุณสุทธิพร บุญช่วย จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวและระมัดระวังในช่วงที่มีหิมะตกหนัก รวมถึงคำแนะนำที่น่าสนใจซึ่งทั้งคู่ได้พบเจอมาในญี่ปุ่น เพื่อการใช้ชีวิตและท่องเที่ยวในฤดูหิมะได้อย่างสบายใจและปลอดภัย