ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม
คุณชัยรัตน์ ถมยาได้เชิญคุณสุทธิพร บุญช่วย และคุณฟูกูโตมิ โช มาพูดคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คนญี่ปุ่นทำอะไรกันบ้าง และถ้าอยากจะมาฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่น ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร ติดตามได้ในรายการ