ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม
คุณชัยรัตน์ ถมยาได้เชิญคุณสุทธิพร บุญช่วย และคุณฟูกูโตมิ โช มาพูดคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในญี่ปุ่น ซึ่งแม้ญี่ปุ่นจะไม่ใช่ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากนัก แต่กลับเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอย่างจริงจัง ไปฟังเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้น เทศกาลนี้มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร ห้ามพลาด