ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับหญิงญี่ปุ่นที่มีความพิการทางการเห็น คุณโฮริอูจิ โยชิมิ ผู้ริเริ่มมูลนิธิหนอนหนังสือให้กับผู้ด้อยโอกาสในไทยได้เข้าถึงหนังสือ ด้วยความเชื่อว่าหนังสือจะช่วยทำให้คนเหล่านี้ได้เปิดสู่โลกกว้างและโอกาสต่าง ๆ ในอนาคต แต่การระบาดของโควิด-19 กำลังเป็นปัญหาในการดำเนินโครงการ ติดตามการต่อสู้ของเธอกับคุณชัยรัตน์ ถมยา พร้อมเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย ห้ามพลาด