ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะร่วมฉลอง Pride Month หรือเดือนแห่งการฉลองสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยคุณชัยรัตน์ ถมยา จะไปพูดคุยกับคุณไทด์ เด่นพงศ์ที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผยถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตทั้งในไทย สหรัฐ และญี่ปุ่น ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่การยอมรับสิทธิของคนหลากหลายทางเพศยังช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ
คุณไทด์ เด่นพงศ์