ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องสั้นที่ชื่อว่า "รังผึ้ง" บทประพันธ์ของอาราอิ รัน โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักกีฏวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อ F เพื่อนรุ่นพี่สมัยมหาวิทยาลัยขอให้เขาช่วยดูผู้ป่วยชื่อ E ซึ่งมีอาการประหลาดเพราะมีรังผึ้งอยู่ในท้อง F ตกใจแต่ความสงสัยใคร่รู้ของเขาในฐานะนักวิจัยทำให้เขาตัดสินใจรับดูแลให้ จากนั้นเขาก็สังเกตการอยู่ร่วมกันของ E กับฝูงผึ้งอย่างใกล้ชิด ตอนจบที่น่าประหลาดใจของเรื่องนี้กำลังรออยู่ ห้ามพลาดติดตามรับฟัง