ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะไปพูดคุยกับคนที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยเป็นอย่างดี คุณสุทธิพร บุญช่วย ที่หลังจากทำงานกับ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทยมา 4 ปี คุณสุทธิพรกำลังจะเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่ คุณชัยรัตน์ ถมยา จะชวนคุณสุทธิพรพูดคุยถึงความทรงจำและประสบการณ์ในการอยู่ญี่ปุ่น รวมถึงสิ่งที่คุณสุทธิพรจะฝากกับคุณผู้ฟัง อย่าพลาดติดตามรับฟัง