ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยววันนี้ เราขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของภาคภาษาไทย คุณชัยรัตน์ ถมยา หลังจากนี้เราจะได้ยินเสียงของคุณชัยรัตน์ทั้งในรายการและข่าวของภาคภาษาไทย เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ห้ามพลาดติดตามรับฟัง
คุณชัยรัตน์ ถมยาและคุณสุทธิพร บุญช่วย