ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยววันนี้นำเสนอเรื่องงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2565 การจัดงานในปีนี้จะมีรูปแบบเป็นอย่างไร และมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจบ้าง เราจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ห้ามพลาดติดตามรับฟัง