ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณศิวัช มโนมัยสันติภาพเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตพนักงานประจำในญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นพนักงานประจำ การเริ่มต้นครั้งใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้าง คุณศิวัชจะมาเล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวให้เราฟัง คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย