ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอบทอ่านฟังเพลินกับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า "ดวงอาทิตย์" ในคืนที่ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน คาฮาระตัวเอกของเรื่องเกิดปวดฟันขึ้นมาอย่างรุนแรง เธอไม่สามารถทำนัดกับหมอฟันที่ไหนได้เลย สุดท้ายจึงมายังคลินิกหมอฟันลึกลับแห่งหนึ่งที่ไม่มีทั้งเว็บไซต์ รีวิว และไม่มีลูกค้าคนอื่นอยู่เลย คุณหมอคาซามะ ผู้อำนวยการคลินิกแห่งนี้บอกคาฮาระว่าเธอมีอาการ "ปวดแทน" ที่เกิดจากความเจ็บปวดที่หัวใจ คุณหมอขอให้คาฮาระคิดให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดนี้ เธอจึงจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องแฟนเก่าของเธอที่หลอกลวงกันและทิ้งเธอไป ไปติดตามรับฟังเรื่องราวของคาฮาระกัน