ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "คอร์สสอนทำอาหารที่ญี่ปุ่น" ปัจจุบันมีหลายคอร์สที่น่าสนใจทั้งคอร์สที่สอนทั้งทำอาหารและถ่ายภาพให้สวย รวมถึงคอร์สสอนทำเส้นโซบะที่ชายชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณนิยมไปเรียน ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า