ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "คอร์สสอนทำอาหารที่ญี่ปุ่น" คุณมาลินจะมาเล่าถึงประสบการณ์การเรียนทำอาหารในช่วงแรก ๆ ที่เธอมาถึงญี่ปุ่น พร้อมกับเปรียบเทียบว่าคอร์สสอนทำอาหารในปัจจุบันต่างจากเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหน ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า