ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ความรักและการแต่งงาน" หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันไปเดทกันที่ไหน และสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รักอย่างไร ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า