ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ความรักและการแต่งงาน" คำในภาษาญี่ปุ่นที่สะท้อนถึงค่านิยมเกี่ยวกับความรักและการเลือกคู่ครองที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยมีคำว่าอะไรบ้าง ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า