ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ไปติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่ผลงานของเธอเข้าฉายในงานเทศกาล Asian Film Joint 2021 ซึ่งจัดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ เธอยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมภาพยนตร์อิสระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์
ภาพยนตร์เรื่อง COME HERE ผลงานของคุณอโนชา เข้าฉายครั้งแรกในญี่ปุ่นที่งานเทศกาลนี้ด้วย
ภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง
งานเสวนาที่จัดขึ้นในเทศกาล Asian Film Joint 2021