ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของเครือข่ายสวัสดีซากะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในจังหวัดซากะ เราจะพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย