ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของเครือข่ายสวัสดีซากะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในจังหวัดซากะ เราจะพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานไทยเฟสติวัลในจังหวัดซากะประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย